ไวน์ผลไม้ไวน์ คือ สินค้าที่ได้รับมาตราฐาน มอก. และยังได้ OTOP 4 ดาว ซึ่งไวน์เรานั้นจะแตกต่างจากที่อื่นในด้านรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เรามีไวน์หลากรสไว้บริการทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ไวน์มะขามป้อมไวน์ลูกท้อ ไวน์ลูกพลัม ไวน์สับปะรด ไวน์ขนุน เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ใช้ผลไม้ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้จากในพื้นที่ คัดสรรมาอย่างดีเพื่อให้ท่านได้มาลองชิม
ภูมิปัญญาโอท็อป ไวน์ผลไม้ (หจก. ลีไวน์รักไทย)

ประวัติความเป็นมา
มีการริเริ่มทำไวน์ในปี 2543 เนื่องจากทางผู้ผลิตได้ทำการเพาะปลูกผลไม้ต่างๆ แต่ราคาผลไม้ตกต่ำ จึงเกิดความคิดว่าจะนำผลไม้เหล่านั้นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า จากนั้นจึงทำการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำไวน์ผลไม้ แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาในช่วงแรก คือ ไวน์ที่ได้มีรสชาติฉุนและไม่ใส ต่อมาจึงได้เรียนรู้และพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนรสชาติเป็นที่ยอมรับของตลาด นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผลไม้ที่นำมาทำไวน์ เป็นผลไม้ในท้องถิ่นและปลูกเอง ซึ่งมีความแปลกแตกต่างจากไวน์ของที่อื่น นอกจากนี้ สถานที่ผลิต ยังมีอากาศที่หนาวเย็นซึ่งเหมาะสมกับการผลิตไวน์เป็นอย่างยิ่ง

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่ายทั้งภายในและในต่างประเทศ
 
บ้านรักไทย ต. หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และมีการโทรศัพท์สั่งให้จัดส่ง จากลูกค้ากลุ่มที่ได้ซื้อไปแล้วรู้สึกชื่นชอบ

ความสัมพันธ์กับชุมชน
มีการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากชุมชนเพื่อช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

มผช. และการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น